00646 reconstruction and optimization of the sždc nedvědice building

< 1 / 3 >
location:
Nedvědice, CZ
client:
Správa železniční dopravní cesty
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
project phase:
under construction
project period:
2017–2018
building period:
od 2019
project site:
315 m2
build-up area:
323 m2
floor area:
745 m2