00587 polyfunkční dům brno – sadová

< 1 / 8 >

Řešené území novostavby bytového domu se nachází mezi ulicemi Kociánka, Jarmily Kurandové a Menšíkova v katastrálním území Sadová v Brně. Z jižní, východní i severní strany je pozemek obklopen nově vzniklou zástavbou bytových domů. Ze západní strany k pozemku přiléhá ulice Kociánka.

Pozemek je situován u autobusové zastávky ve středu nově se rozvíjející obytné zástavby bez jakékoliv veřejné vybavenosti. Proto je přízemí objektu navrženo pro obchody a služby, především pak pro menší plnosortimentní obchod – „sámošku“. Další dvě podlaží jsou vyčleněna pro malometrážní byty.

 

location:
Brno-Královo Pole
client:
STEMFIRE, s. r. o.
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
project phase:
ve výstavbě
project period:
2016–2020
project site:
2 489 m2
build-up area:
922 m2
floor area:
2 487 m2
build-up space:
11 200 m3