00287 městské zásahy brno – jižní centrum

< 1 / 1 >

Nemyslíme si, že je v dnešní době přesun brněnského nádraží úplně dobrá myšlenka, ale když už to musí být, tak bychom rádi, aby se tzv. Jižní centrum stalo rozšířením nevelkého historického jádra, a hlavně aby se stalo skutečným městem. Městem, kde nebudou jenom monofunkční krabice, ale městské polyfunkční domy, ulice, aleje, náměstí a parky.
Základní osou tohoto prostoru může být nový bulvár, vycházející od nového nádraží a pohledově orientovaný na věže Petrova. Ve stávajícím územním plánu sice bulvár začíná u nádraží, ale končí v úzké díře pod viaduktem. Navrhujeme, aby bulvár pozvolna stoupal od nádraží směrem ke křížení Nádražní, Nových Sadů a Husovy, tak aby se obě části centra spojily a bylo umožněno dotvoření Okružní třídy a propojení parkového okruhu s Denisovými sady. Tato změna pak vyvolává další úpravy, které v souhrnu dají vzniknout plnokrevnému městu se všemi jeho atributy.
Projekt jsme vytvořili pro Městské zásahy Brno 2011.

 

location:
Brno
client:
Městské zásahy
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
project period:
2011
project area:
68,5 ha