00471 house slavkov 05

< 1 / 5 >

Novostavba rodinného domu je řešena jako samostatně stojící objekt, jenž má přístup z jižní strany pozemku. Dům je navržený jako částečně podsklepený, do ulice dvoupodlažní a do zahrady jednopodlažní. Hmota domu je rozdělena na dvě částí. Spodní zapuštěná část s hlavním vstupem a zázemím domu a horní obytná část s velkorysou terasou a bazénem. Obě části jsou propojeny jak vnitřním, tak venkovním schodištěm. U domu bude umístěn také venkovní sklad.

Orientace domu ke světovým stranám zohledňuje tvar pozemku a účel jednotlivých místností, optimální vazbu domu s exteriérem zahrady a také požadavky klientů. Obytné místnosti jsou orientovány převážně na jih. Garáž, technické zázemí, schodiště a chodby jsou umístěny na severní straně objektu a v podzemí.

Horní část domu bude provedena z plechového fasádního systému. Fasáda spodní části domu bude obložena místním kamenem. Okenní otvory budou vyplněny okny z hliníkových profilů, zasklení izolačním trojsklem. Zpevněné plochy před domem jsou navrženy ze žulové kostky.

Oplocení pozemku bude řešeno kamennými opěrnými zídkami, kovovou vstupní brankou s vjezdem pro auta a drátěným pletivem. Počítá se s popínavou zelení či s pásem stříhaných nízkých dřevin podél oplocení.

location:
Slavkov u Brna, CZ
client:
private individual
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
project phase:
study
project period:
since 2015
project site:
1 756 m2
build-up area:
296 m2
floor area:
334 m2