00819 hangáry H1 — H3

< 1 / 6 >

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště. Je navržen soubor tří hal podél západní hranice pozemku doplněných menším halovým prostorem lichoběžníkového půdorysu sloužícím jako dílna. Hlavní objekty s obloukovými střechami charakteristickými pro stavby hangárů vytváří jednotící pozadí pro exponáty ve venkovní expozici, umožňují postupnou etapizaci a i v případě, že záměr nebude realizován celý, dávají muzeu charakteristické „jádro“ – hangár pro letadla.

Hmota objektu složená ze tří obdobných prvků přibližně čtvercového půdorysu je z jižní strany doplněna hlavním vstupem s krytým závětřím s červeným šachovnicovým motivem typickým pro letištní stavby, východní, severní a částečně i jižní fasáda je ve spodní části po celé délce opláštěna transparentním materiálem a doplněna v každé hale skládacími vraty. Další vrata v severozápadním rohu dispozice navazují na plochu aeroklubu. Obdobně jsou zde umístěna vrata dílny. V jihozápadním rohu v návaznosti na vstup je umístěna vestavba zázemí muzea s pokladnou, edukativními prostory a prostory pro personál. Vestavba je propojena s exteriérem okny a provozním vstupem v západní fasádě. Plocha expozice je osvětlena přirozeně střešními světlíky.

location:
Kunovice
client:
Letecké muzeum v Kunovicích
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek
project phase:
studie
project period:
2022
project site:
16 171 m2
build-up area:
4 521 m2