00529 gagarinova parking house

< 1 / 4 >

Parkovací dům vyplňuje proluku mezi panelovými domy na ulici Gagarinově na severovýchodním okraji Šumperka. Stavba je navržena jako dvoupodlažní, využívá výškového rozdílu terénu a umožňuje dopravní napojení z obou úrovní – na nekrytou parkovací plochu v horní úrovni a krytý parking ve spodní úrovni. Konstrukci tvoří skelet z pohledového železobetonu doplněný obvodovou lehkou nerezovou sítí, treláží pro ozelenění objektu.

location:
Gagarinova, Šumperk, CZ
client:
Šumperk Municipality
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
project phase:
study
project period:
2015
project site:
1 852 m2
build-up area:
893 m2