00138 dostavba areálu šumavská, cerit science park III

< 1 / 7 >

Novostavba dostavované části areálu, při ulici Botanické v městské části Brno – Královo Pole, cca 1,5 km severně od centra města ve vyhledávané residenční lokalitě, je sedmipodlažní masivní hranol s pěti podzemními podlažími. Kompozice stávajícího administrativního areálu je doplněna třetím objemem, obdobně jako dva stávající, situovaným rovnoběžně s ulicí Botanickou. Dostavba tak uzavírá stávající areál a doplňuje uliční frontu při Botanické, který oživuje obchodním parterem.

Charakteristickým prvkem architektury domu je masivní „zděná“ fasáda pravidelně traktovaná rastrem úzkých oken. Obklad z lícových cihel dodává budově na solidnosti a fasádě na trvanlivosti. Celkový pevný ráz domu je oživen několika plastickými vysunutími částí fasády a ustoupeným posledním obytným podlažím.

Velkorysá markýza do ulice Botanické tvoří krytý předprostor vstupů, který lze využít např. pro umístění zahrádky restaurace apod.

Napojení na stávající budovu je řešeno jednopodlažními křídly do ulic Šumavská a Ptašínského, která obsahují vjezdy do podzemních garáží a vymezují poloveřejný dvůr určený pro relaxaci zaměstnanců. Nová a stará část areálu jsou propojeny příčnou páteří spojující všechny hlavní vertikální komunikace.

location:
Brno – Královo Pole
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
project team:
Jan Weiss
collaboration:
Roman Seiter (SKŘ); Ladislav Huf / PBŘ; Petr Soldán / Ateliér DPK (DOP)
project phase:
studie
project period:
od 2017
project site:
4 110 m2
build-up area:
3 492 m2
floor area:
13 398 m2
build-up space:
110 m3