00811 dolní morava — lokalita f

< 1 / 3 >

Obec Dolní Morava se nachází v Pardubickém kraji, rozkládající se mezi Orlickými horami a Jeseníky na úpatí Kralického Sněžníku. Řešené území se nachází v blízkosti centrální části obce, kde je soustředěna dostupná vybavenost v podobě místního konzumu, obecního úřadu a kostela sv. Aloise. 

Architektonická studie řeší umístění a návrh dvou rodinných domů dle požadavku investora. Rodinné domy jsou umístěny v původní poloze dle povolené dokumentace pro stavební řízení z roku 2009.

Rodinné domy představují dva totožné objekty se sedlovou střechou, které doplňuje nízký přístřešek pro auta. Objekty jsou navrženy jako jednopodlažní domy s obytným podkrovím. V rámci každého rodinného domu jsou umístěny dva byty o stejné velikosti.

Navržené domy navazují na sklonitost okolního terénu, kterou vyrovnává kamenná podstávka domu. Na kamenné podstávce je umístěna hlavní hmota rodinného domu, který představuje objekt „dřevěného domečku“. Jednoduchý tvar objektu doplňuje otevřený přístřešek se zelenou střechou. Hlavní vstup do domu je navržen přes zapuštěné kryté závětří, které je společné pro oba byty. Dopravní napojení je uvažováno z nové komunikace na přilehlém obecním pozemku.

location:
Dolní Morava, CZ
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
project phase:
studie
project period:
2021-2022
project site:
1 988 m2
build-up area:
152 m2
build-up space:
640 m3