00476 cerit science park II – 1. etapa

< 1 / 3 >

Stávající administrativní centrum – bývalé vojenské konfekční dílny z roku 1915 architekta Bruno Bauera – tvoří uzavřený objem budov na obdélníkovém půdorysu kolem společného dvora. Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží a tvoří základ pro nově vznikající centrum CERIT.

Stavební úpravy zahrnují několik do značné míry samostatných částí: přeorientování hlavního vstupu do ulice Šumavské, nástavba tří nových podlaží na ocelových sloupech, využití západní části suterénu vložením mezipatra pro parkování a výstavba nové administrativní budovy na prostoru při západní straně stávajícího centra. To vše při zachování podoby a principu využívání stávající budovy.

Hlavní vstup je nově umístěn do prostoru dvora, kde vznikla velkorysá vstupní dvorana s dvěma hlavními schodišti a centrálními výtahy, jež dále pokračuje ve formě spojovacího krčku mezi dvěma podélnými křídly až do nejvyššího podlaží. Přibyla vestavba garážového stání v suterénu navržená jako samonosná kovová konstrukce. Samotná nástavba (5. až 7. NP), krytá zelenou střechou, je ocelová superkonstrukce staticky nezávislá na stávajícím objektu. Nástavba je vynášena dvaceti mohutnými sloupy umístěnými ve dvoře. S původní budovou je nový administrativní prostor spojený prodloužením stávajících schodišť a nově výtahy situovanými ve spojovacím krčku. Oproti hlavnímu objemu budovy je nástavba mírně ustoupena a je opláštěná skleněnou fasádou pro zdůraznění kontrastu mezi novým a starým.

Původní objekt dostane v další etapě nový nátěr a areál bude dotvořen dostavbou obdobně velkého třetího administrativního bloku se čtyřmi podlažími podzemních garáží pro parkování celého areálu. Při ulici Botanická doplní nový objekt uliční frontu a oživí ji loubím s obchodním parterem.

download projectlist
location:
Šumavská / Botanická / Ptašínského / Chaloupeckého náměstí, Brno
client:
INFOND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
project phase:
dokončeno
project period:
2017–2019
building period:
2020–2023
project site:
6 541 m2
build-up area:
5 892 m2
floor area:
9 960 m2
build-up space:
55 m3