profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00167 / rozvojová oblast 1 olomouc
lokalita: Olomoucký kraj, Národní rozvojová oblast 01
klient: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje
projekt: 2008
rozloha: 30000 ha


Účelem této územní studie je upřesnit lokalizaci rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci národní rozvojové oblasti RO1 Olomouc. Jedná se o bližší prověření a upřesnění reálných možností v území pro situování těchto ploch s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, zatížení limity, na potřebnou dopravní a energetickou dostupnost, realizovatelnost a to při plném respektování urbanistických zásad a principů využívání území. Novými plochami pro podnikatelské aktivity se rozumí veškeré rozvojové plochy pro podnikání nadmístního významu – výrobní a průmyslové plochy, skladové areály, podnikatelské a technologické parky, logistická a distribuční centra.