profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00149 / obytný soubor záhoří-jih
lokalita: Kuřim-Záhoří, Jihomoravský kraj
klient: Moravská stavební – INVEST
projekt: 2007–2008
rozloha: 25,7 ha


Město Kuřim je největším městem bývalého okresu Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším průmyslovým centrem se silným rozvojovým potenciálem. Vzhledem ke specifickému historickému vývoji netvoří typickou městskou strukturu rozloženou kolem jednoho hlavního centra, ale sestává z několika svébytných čtvrtí s vlastními subcentry. Lokalita Záhoří, která se nachází severovýchodně od stávající zástavby, by se měla stát další, respektive poslední čtvrtí, která uzavře prstenec města kolem zalesněných hrástí Horky a Záruby. Projekt řeší zástavbu jihozápadní části lokality, pod páteřní komunikací. Území je rozčleněno v pravoúhlém rastru na pravidelné bloky, jejichž hustota a výška v závislosti na vzdálenosti od komunikace a blízkosti lesa postupně klesá. Hlavní náplní je bydlení doplněné o mateřskou školu, sportovní a rekreační plochy, maloobchod a služby.
Projekt navazuje na původní studii změny využití území [00122]. Zástavba severní části lokality je řešena v samostatném projektu [00164].