profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00122 / kuřim-záhoří
lokalita: Kuřim-Záhoří, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim
projekt: 2007
rozloha: 120 ha


Řešené území se nachází na východě Kuřimi a skládá se ze dvou částí – Záhoří (cca 90 ha) a Podlesí (cca 30 ha), které jsou od sebe odděleny krajskou silnicí I/43. Řešená změna využití území vytváří novou městskou část s plochami individuálního i hromadného bydlení doplněného plochami pro sport, rekreaci a komerci. Urbanistická studie slouží jako podklad pro zpracování nového územního plánu města Kuřimi.
Zástavba jihozápadní části lokality Záhoří je řešena v projektu [00149], zástavba severní části lokality v projektu [00164].