profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00062 / obecní centrum hvozdec
lokalita: Hvozdec, Jihomoravský kraj
klient: obec Hvozdec
projekt: 2005–2008
podlažní plocha: 1505 m2
rozloha: 1 ha


Víceúčelový komplex je navržen v areálu bývalého kravína na severním okraji obce Hvozdec vzdálené cca 10 km severozápadně od Brna. Cílem projektu je doplnění vybavenosti obce z hlediska veřejných služeb a vytvoření prostoru pro relaxaci jejích obyvatel. Navržený areál sestává z osmi samostatných objektů obsahujících obecní úřad, ubytování, mateřskou školu, občerstvení, víceúčelovou halu, palírnu s černou kuchyní, prostor pro ustájení dobytka a kotelnu se skladem biomasy. V západní části lokality jsou jednotlivé objekty spojeny dřevěnou pergolou, na kterou navazují venkovní sportoviště. Budovy hospodářského charakteru jsou umístěny podél východní hranice území a vymezují společný dvůr. Měřítko a forma navržených objektů jsou voleny přiměřeně k okolní zástavbě a charakteru krajiny, rozdělení do jednotlivých celků umožní etapizaci výstavby dle aktuální potřeby a finančních možností obce.