profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00029 / severní svah špilberku
lokalita: Brno, Jihomoravský kraj
klient: Statutární město Brno
soutěž: 2004
rozloha: 26 ha


Hrad Špilberk je dominantou města Brna. Nachází se v těsné blízkosti jeho historického jádra, na vrcholu stejnojmenného kopce. Soutěžní návrh řeší nové prostorové uspořádání severní části kopce, v dotyku parku s okružní třídou a přilehlou obytnou čtvrtí. Hlavním tématem je snaha o dotvoření stávajících veřejných prostranství za současného respektování genia loci řešeného území a všech jeho historických vrstev. Základní geometrie návrhu, založená na původních osových průhledech a jejich pohledových ukončeních, je naplněna jednotlivými objekty, které dotvářejí stávající zástavbu do městských bloků, dodefinovávají park a formují nové ulice a nové náměstí. Hlavní nástupní prostor se dvěma schodišti stoupajícími k hradu je akcentován vstupním objektem s dopravním terminálem, na hraně svahu vzniká nová ulice, která má kromě obslužné i důležitou městotvornou funkci.