profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00541 / bytový dům satalice jih 02
lokalita: ul. Za Novákovou zahradou, Praha-Satalice
klient: XANNATOS
spoluautor: David Mikulášek
projekt: 2016
zastavěná plocha: 1946 m2
podlažní plocha: 3642 m2
obestavěný prostor: 15844 m3
plocha pozemku: 5505 m2


Pro bytový dům na jihovýchodním okraji městské části Praha-Satalice byla zvolena koncepce tří samostatných bloků umístěných kolmo na ulici a propojených v parteru podnoží servisních a doplňkových prostorů.
Tři domy – tři dvory – jedna zahrada, takto zvolená kompozice vytváří polouzavřené dvory přilehlé k severním fasádám domů vymezené dále vstupní podnoží a křídlem skladovacích kójí k jednotlivým bytům, které dvůr oddělují od předzahrádek sousedního domu. Dvory jsou přístupné přes krytý vjezd a vstup, na opačné straně navazují na stromořadí oddělující je od sousedního pozemku. Zbylá část řešeného území přiléhající k polím je využita jako společná pobytová a odpočinková plocha pro všechny tři domy.
Kombinace „solidních“ hmot domů ohraničených „lehkou“ podnoží spolu s krytou pavlačí v domě pomáhá vytvořit hierarchii prostorů veřejný – poloveřejný – polosoukromý – soukromý, která tak pomáhá zvýšit kvalitu bydlení v lokalitě.