profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00011 / guanajuato – město pro 6000 obyvatel
lokalita: Guanajuato, Mexico
klient: město Guanajuato / FCARM / UIA / UNESCO
soutěž: 2002 (1. odměna)
rozloha: 33,4 ha


Guanajuato je hlavním městem stejnojmenného státu ve středním Mexiku, které se nachází na náhorní plošině v nadmořské výšce kolem 2 000 m n. m. Z původně požadované nové části města se v našem návrhu stala autonomní čtvrť – samostatné město s vlastním řádem, přehlednou strukturou a hierarchií prostorů, s vlastními symboly a orientačními prvky. Navržené prostorové uspořádání je ovlivněno dramatickou topografií lokality – větší hustota zástavby s menší výškou (cca 3 podlaží), která se směrem k lokálním centrům zahušťuje a zvyšuje, a na okrajích naopak rozvolňuje. Racionální struktura tvořená šesti typy domů je doplněna pestrou škálou veřejných, polosoukromých a soukromých prostorů. Napříč územím prochází velký přírodní park jako organický protipól zástavby. Navržená komunikační síť zajišťuje pohodlnou obslužnost území osobní i hromadnou dopravou, přičemž napojení na okolní město je možné v několika bodech.
Projekt byl oceněn 1. odměnou v mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži.
(foto modelu: Radek Brunecký, 2012)