profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00512 / územní studie ús-61 pavlovická
lokalita: ul. Pavlovická, Olomouc, Olomoucký kraj
klient: MORAVOINVEST
projekt: 2015
rozloha: 3,84 ha


Bývalý areál Moravskoslezských dřevařských závodů se nachází východně od centra Olomouce, mezi silnicí první třídy a železniční tratí. Po ukončení jeho provozu v 90. letech 20. století postupně morálně i technicky zastaral.
Cílem územní studie je navrhnout zapojení rozvojových ploch do území a prověřit podrobnější podmínky jejich využití jako podklad pro rozhodování v území.