profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00513 / územní studie bratrušovská
lokalita: ul. Bratrušovská, Šumperk, Olomoucký kraj
klient: město Šumperk
projekt: 2015
rozloha: 11,6 ha


Cílem územní studie je navržení využití území na základě prověření jeho kapacity. Územní studie je podkladem pro další rozhodování samosprávy a státní správy v konkrétních správních řízeních týkajících se rozvoje uvnitř řešeného území.
Území se nachází na jihozápadně orientovaném svahu a je řešeno jako obytná lokalita pro výstavbu převážně rodinných domů s obslužnými komunikacemi se smíšeným provozem vozidel, cyklistů a chodců a se systémem veřejných prostranství pro každodenní rekreaci.