profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00391 / územní studie polní
lokalita: ul. Polní, Šumperk, Olomoucký kraj
klient: město Šumperk
projekt: 2013
rozloha: 10,5 ha


Studie řeší plošné uspořádání a regulativy výstavby na území v západní části Šumperka při ulici Polní a Zábřežské. Vymezuje veřejná prostranství a soukromé pozemky.
Území je řešeno jako obytná lokalita pro výstavbu rodinných domů s obslužnými komunikacemi se smíšeným provozem vozidel a pěších (zóna 30) a parkem pro každodenní rekreaci. Jsou zde navrženy převážně individuální rodinné domy, ale také čtyři řadové domy z důvodu lepšího vymezení prostoru parku.