profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00393 / územní studie průmyslová
lokalita: ul. Průmyslová, Brno-Černovice, Jihomoravský kraj
klient: Statutární město Brno
projekt: 2013
rozloha: 254 ha


Ve studii je řešeno území západně od ulice Průmyslové na protější straně dnešní Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa. Posoudila významné limity v území: zejména těžbu písku a skládky komunálního a průmyslového odpadu. Posoudila širší vztahy: jedinečné dopravní napojení (dálnice D1, mezinárodní letiště, železnice) a polohu mimo obytná území. Vzala do úvahy rovněž malý zábor zemědělské půdy. Územní studie vyhodnotila území jako vhodné pro zástavbu, zejména pro výrobní, vědecké a výzkumné aktivity, v menší míře pro občanské vybavení a odpadové hospodářství.
Studie byla zpracována ve dvou variantách: Varianta 1 navrhuje využít řešené území ve větší míře pro výrobu, vědu a výzkum (cca 42 % území); varianta 2 navrhuje využít řešené území v menší míře pro výrobu, vědu a výzkum (cca 29 % území), přičemž v redukované formě navrhuje ponechat záměr tzv. ekologického parku.