profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00113 / olomouc-cihelna
lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
klient: Statutární město Olomouc
projekt: 2007
rozloha: 122 ha


Rozvojová lokalita Cihelna se nachází na jihozápadním konci města u křížení rychlostních komunikací R35 a R46. Ovlivňujícím faktorem pro celkové členění území je složitá morfologie terénu v okolí bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny. Převažující funkční náplní celého území je bydlení (cca 6.000 obyvatel). V areálu bývalé cihelny spatřujeme přirozené centrum celého rozvojového území, proto je zde navržena smíšená funkce bydlení, obchodu a služeb. Okrajová západní část je vymezena pro potřeby inovačních čistých technologií a administrativy, jižní část je pak ve vazbě na plánovaný aquapark určena pro potřeby sportu.