profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00164 / obytný soubor záhoří-sever
lokalita: Kuřim-Záhoří, Jihomoravský kraj
klient: FUERTES ZÁHOŘÍ
projekt: 2008–2009
rozloha: 30 ha


Město Kuřim je největším městem bývalého okresu Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším průmyslovým centrem se silným rozvojovým potenciálem. Vzhledem ke specifickému historickému vývoji netvoří typickou městskou strukturu rozloženou kolem jednoho hlavního centra, ale sestává z několika svébytných čtvrtí s vlastními subcentry. Lokalita Záhoří, která se nachází severovýchodně od stávající zástavby, by se měla stát další, respektive poslední čtvrtí, která uzavře prstenec města kolem zalesněných hrástí Horky a Záruby. Projekt řeší zástavbu severní části lokality, mezi páteřní komunikací, rychlostní silnicí a výrobním areálem firmy Tyco. Při páteřní komunikaci je v pravidelném rastru navrženo bydlení v bohaté typologické a velikostní skladbě doplněné o mateřskou školu, sportovní a rekreační plochy, maloobchod a služby, v pásu podél rychlostní silnice jsou umístěny objekty pro služby, administrativu a nerušící výrobu. Celé území je navrženo v režimu „zóna 30“.
Projekt navazuje na původní studii změny využití území [00122]. Zástavba jihozápadní části lokality je řešena v samostatném projektu [00149].