profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00027 / náměstí v oslavanech
lokalita: Oslavany, Jihomoravský kraj
klient: město Oslavany
projekt: 2003–2006
rozloha: 1,32 ha


Oslavany leží asi 25 km jihozápadně od Brna, v malebném údolí řeky Oslavy. Město postrádalo náměstí, které nově vzniklo spojením původní návsi před radnicí a prostoru bývalého panského dvora v sousedství oslavanského zámku. Stávající a nová část jsou odděleny silnicí navazující na most přes řeku, nová část je ze tří stran obklopena nově navrženými domy. V severním konci je umístěn dům pro seniory, který se otvírá směrem k zámku [00037], východní strana je vymezena polyfunkčním domem se samoobsluhou v parteru a bydlením v horních podlažích [00045], západní strana podél řeky je tvořena domem s obecními byty [00051]. Jižní strana přiléhající k silnici je ponechána bez zástavby tak, aby bylo zajištěno optické propojení obou částí náměstí. Fyzické propojení a vyrovnání zhruba dvoumetrového výškového rozdílu zajišťuje rampa a široké ustupující schodiště, které může být využíváno i k sezení jako městská obdoba amfiteátru či jedné strany agory.