profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00374 / územní plán blatná
lokalita: Blatná, Jihočeský kraj
klient: město Blatná
soutěž: 2012
rozloha: 4360 ha


Město Blatná se nachází v jihozápadních Čechách cca 25 km od Písku a 20 km od Strakonic. Žije zde přes 6 tisíc obyvatel. Město je známé díky stejnojmennému zámku s rozsáhlým parkem, na jehož podobě se podílel Benedikt Rejt - architekt Vladislavského sálu na Pražském hradě. Základním limitem území jsou nivy vodních toků a s nimi související záplavová území. Blatná je stabilizované město s patrným kontinuálním vývojem, dobře vybavené a strukturované. Soutěžní návrh na zpracování územního plánu Blatné tak byl založen na drobných zásazích, jemném dotváření a cizelování stávající struktury a vazeb. Návrh spočíval v redukci zastavitelných ploch platného územního plánu, v lokalizaci příměstského rekreačního parku, který by optimálně definoval novodobou hranici sídla, a zejména v lokalizaci čtyř tzv. městských projektů občanského vybavení, které by se staly akcelerátory rozvoje svého okolí a tím i celého města.