profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00332 / územní studie loučky
lokalita: sídliště Loučky, Kuřim, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim
projekt: 2012
rozloha: 4,94 ha


Sídliště Loučky se nachází ve východní části Kuřimi, mezi tokem Kuřimky, ulicí Tyršovou a železniční tratí. Problémy v území jsou způsobeny především absencí celkové koncepce a dřívějšími nekoncepčními zásahy a úpravami, které neumožňují jeho efektivní využívání. Cílem studie je stanovení jasné prostorové koncepce s důrazem na řešení veřejných prostranství, ploch pro dopravu, parkování, komunikace pro pěší, zeleň, občanskou vybavenost i technickou infrastrukturu.