profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00273 / změna č. 12 – úpn sú kuřim
lokalita: Kuřim, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim
projekt: 2011–2012
rozloha: 1,85 ha


Změna č. XII ÚPN SÚ Kuřim řeší změnu funkčního využití v rámci stávajícího územního plánu ve třech lokalitách. V lokalitě XII/1 podél ulice Blanenské je navržena nová plocha dopravy ve vazbě na výrobní a administrativní areály. V lokalitě XII/2 při vjezdu do Kuřimi od Brna je navržena plocha občanského vybavení. V lokalitě XII/3 se kromě úpravy nesouladu ÚPN SÚ se současným stavem území jedná o doplnění občanského vybavení při ulici Brněnské a doplnění rozvojových ploch na jihovýchodním okraji Dílů za sv. Jánem určených zejména pro bydlení.