profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00329 / územní plán třeština
lokalita: Třeština, Olomoucký kraj
klient: obec Třeština
projekt: 2011–2012
rozloha: 543 ha


Třeština je obec s cca 350 obyvateli, nachází se 5 km severovýchodně od Mohelnice. Území obce se rozkládá na levém břehu meandrujícího koryta řeky Moravy a plochý terén katastru se na východ mírně zvedá směrem k Hanušovické vrchovině. Třeština je typickou hanáckou vesnicí s dobře dochovanými velkými statky podél vřetenovité návsi, v jejímž středu je špalíček tvořený základní občanskou vybaveností. K obci náleží ještě osada Háj na břehu jednoho z ramen Moravy, kde v roce 1901 vznikla elektrárna, čímž se Třeština stala první elektrifikovanou obcí v Rakousku-Uhersku (ještě před Prahou i Vídní). Roku 1922 zde nechal syn původního majitele postavit novou elektrárnu s vilou, jejíž stavbou pověřil B. Fuchse s J. Štěpánkem. V návrhu se snažíme jasně definovat hranici mezi sídlem a krajinou a posílit prostupnost obcí. Rozvoj navrhujeme východním směrem, kde již nehrozí zátopy, a vybavenost doplňujeme o obecní domov důchodců a chybějící sídelní zeleň v podobě dvou parků.