profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00299 / změna č. 11 – úpn sú prostějov
lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
klient: město Prostějov
projekt: 2011
rozloha: 2,8 ha


Změna č. 11 ÚPN SÚ Prostějov řeší změnu funkčního využití v rámci stávajícího územního plánu ve dvou lokalitách. V lokalitě 11/1 na pomezí k.ú. Domamyslice a Čechovice je navrženo rozšíření ploch pro bydlenív bytových i rodinných domech, včetně návrhu veřejných prostranství (komunikace, parková zeleň), v lokalitě 11/2 (k.ú. Prostějov) se jedná o změnu funkčního využití z plochy občanského vybavení na plochu pro výrobu a skladování.