profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00304 / obytný soubor kozrálov
lokalita: Za kozrálovem, Holešov, Zlínský kraj
klient: PSK EUROPE
projekt: 2011–2012
zastavěná plocha: 2778 m2
podlažní plocha: 7388 m2
obestavěný prostor: 35049 m3
plocha pozemku: 10132 m2
rozloha: 1,3 ha


Město Holešov se nachází asi 13 km severozápadně od Zlína, na úpatí Hostýnských vrchů. Obytný soubor je navržen v severozápadní části města, mezi ulicí Přerovskou a říčkou Rusavou, a je součástí rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení navržené v souvislosti s předpokládaným rozvojem průmyslové zóny v jižní části města. Výrazně podélná parcela je rozčleněna na tři samostatné celky tvořené vždy souborem staveb – dvou bytových domů a přízemního polyfunkčního objektu – doplněným o parkoviště a dvě veřejná prostranství s odlišným způsobem využití. Pravidelné střídání jednotlivých objektů podél páteřní komunikace vytváří jasný rytmus celého území. Charakteristickým znakem domů jsou skulpturálně pojednaná ostění, nálevkovitý vstupní prostor a nepravidelné odebírání hmoty na nárožích.