profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00322 / územní studie tesco-dornych
lokalita: Dornych, Brno-střed, Jihomoravský kraj
klient: Statutární město Brno
projekt: 2011
rozloha: 3,57 ha


Obchodní dům Tesco se nachází v atraktivní poloze na hranici starého a vznikajícího nového centra Brna. Předmětem studie bylo prověřit možnost rozšíření stávajícího obchodního domu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a navrhnout cílové uspořádání souvisejících veřejných prostranství. Územní studie vymezila šest okruhů řešení: koridor mezi stávajícím nádražím a OD Tesco, pěší komunikace k ulici Dornych, rozšíření rozptylového prostoru Dornych – Úzká, veřejná obchodní ulice, zachování prostupnosti území a všesměrná křižovatka. Tato témata jsou rozpracována v širších územních souvislostech a v dlouhodobém časovém horizontu, ve čtyřech etapách.