profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00131 / kuřim-jih
lokalita: Kuřim, Jihomoravský kraj
klient: město Kuřim
projekt: 2007
rozloha: 125 ha


Řešené území se nachází na jihovýchodě Kuřimi. Na severu navazuje na současně zastavěné území (část Díly za sv. Janem), ze severovýchodu je ohraničeno silnicí II/385 a z jiho západu lesním masivem Kuřimské hory. Řešená změna využití území navazuje na stávající městskou strukturu a vytváří nové plochy individuálního i hromadného bydlení, rekreační a krajinné zeleně a pracovní příležitosti. Územní studie slouží jako podklad pro zpracování nového územního plánu města Kuřimi.