profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00176 / územní plán píšť
lokalita: Píšť, okres Opava, Moravskoslezský kraj
klient: obec Píšť
projekt: 2011
rozloha: 1568 ha


Píšť je obec s více než 2 000 obyvateli, leží v mírně zvlněné krajině Opavské pahorkatiny na hranicích s Polskem, cca 10 km severně od Hlučína. Strukturou je to typická prajzká ulicovka, jejíž domy jsou jakoby nahodile rozesety kolem hlavní cesty v délce téměř 2,5 km a kde chybí jakékoliv náměstí či náves. Důležitým místem v obci, podobně jako jinde na Prajzské, je kostel sv. Vavřince (mariánské poutní místo s nadregionálním významem). Obec má tři ohniska situovaná podél hlavní cesty, kolem kterých se soustřeďuje její život. Každé z těchto ohnisek má specifickou funkci a my jsme se pokusili je domodelovat a doplnit chybějící prvky. Prvním je centrum obce při křížení hlavních cest, kde stojí kostel a radnice. Zde vytváříme prostor pro kulturní centrum se sálem a knihovnou, které spolu s radnicí vymezuje malé náměstíčko. Dalším je sportovně-rekreační centrum tvořené především areály koupaliště a fotbalového hřiště. Tady jsme navrhli novou organizaci veřejného prostoru a nový objekt tribuny a zázemí fotbalového klubu. Posledním ohniskem je velký vyasfaltovaný prostor u hasičské zbrojnice, kde se každý rok odehrává pouť – Odpust. Prostřednictvím úpravy povrchů, drobné architektury a návrhu městského mobiliáře se jej snažíme dotvarovat tak, aby působil přívětivě i po zbytek roku.