profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00158 / územní plán šumperk
lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
klient: město Šumperk
projekt: 2009–2011
rozloha: 2790 ha


Šumperk má cca 29 000 obyvatel a je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Je vzdálen asi 60 km od Olomouce a vzhledem ke své poloze je označován za „bránu Jeseníků“. Výrazně německý charakter města se změnil po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu drtivé většiny jeho obyvatel a původně dobře nastavený rozvoj vzal za své pod doosídleneckou socialistickou kuratelou. Územním plánem se tak snažíme především napravit vzniklé chyby a vytvořit pro další rozvoj jasná pravidla. Dnes se město potýká s typickými problémy většiny českých měst a tak na něm lze dobře demonstrovat způsob řešení, který se snažíme uplatňovat i jinde. V první řadě je to jasné definování hranice sídla a krajiny, nejlépe formou navozující podobnou situaci, jakou dříve utvářely záhumenní cesty či hradby. Zadruhé je to snaha navrátit městu polyfunkčnost, pokusit se vytvořit prostor pro vznik pestrosti funkcí, typů a aktivit. Dalším tématem je polycentričnost, snažíme se definovat podmínky pro utváření nových subcenter, která by do měst navrátila pěší chůzi, sousedství a pocit lokální příslušnosti. Posledním tématem je jasné definování soukromého a veřejného, a to nikoliv z pohledu čistě vlastnického, ale v závislosti na charakteru užívání. V důsledku toho je míra regulace veřejného velmi detailní, zatímco pro soukromé jsou nastaveny pouze základní mantinely.