profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00246 / nová pěší a cyklistická lávka přes řeku drávu v mariboru
lokalita: Maribor, Slovinsko
klient: město Maribor
spolupráce: František Pospíšil (statika)
soutěž: 2009
rozloha: 15,5 ha


Architektonická soutěž byla vypsána v souvislosti s jmenováním Mariboru Evropským hlavním městem kultury pro rok 2012. Jedním z témat byl návrh nové pěší a cyklistické lávky přes řeku Drávu, která obnoví chybějící propojení historických částí města a přispěje k celkovému znovuoživení lentského a taborského nábřeží. Leitmotivem našeho řešení je transparentnost konstrukce, která se uplatňuje především ve vztahu k dominantě Hlavního mostu, zároveň vnáší současný architektonický detail do historického kontextu města. Důležitým aspektem návrhu je snadná proveditelnost, trvanlivost konstrukčního řešení a materiálů a ekonomičnost návrhu. Pro dosažení maximální subtilnosti konstrukce při překlenutí 130 m širokého řečiště jsme navrhli lávku tvořenou předpjatým pásem o dvou polích sestavených z prefabrikovaných segmentů, krajní podpěry a střední monolitické sedlo, vynášené betonovým pilířem s šikmými ocelovými podpěrami, jsou monolitické. Světlá výška lávky nad hladinou vody je min. 3,5 m ve střední části toku, směrem ke břehům se výška mostu postupně snižuje a navazuje na stávající terén. Pochozí vrstva je tvořena protiskluzovou stěrkou, zábradlí je navrženo z ocelové nerezové sítě, osvětlení je řešeno zemními svítidly v ose zábradlí.