profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00197 / územní studie mohelnice-sever
lokalita: Mohelnice, Olomoucký kraj
klient: město Mohelnice
projekt: 2009
rozloha: 32 ha


Město Mohelnice leží na důležité silniční křižovatce, asi 35 km od Olomouce severozápadním směrem na Moravskou Třebovou a Hradec Králové. Řešené území se nachází na severním okraji města, kde navazuje na stávající zástavbu rodinných domů. Řešení vychází z mohelnických historických struktur a dělí území na tři části (západní, střední a východní) s kompletní škálou funkcí a typů prostorů. Každá z těchto částí obsahuje vlastní veřejný prostor se specifickou funkcí, kolem kterého je dále organizována zástavba bytových a řadových domů v pravoúhlém rastru, s různými posuny, střídáním volných a sevřených prostranství, s různou hustotou a výškou zástavby. Ze severu a západu je celá lokalita ohraničena pásem zeleně, který vytváří přirozenou hranici budoucího města.