profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00175 / úap orp nové město na moravě
lokalita: ORP Nové Město na Moravě, kraj Vysočina
klient: Nové Město na Moravě
projekt: 2008


Předmětem řešení územně analytických podkladů je správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Nového Města na Moravě. Řešené území zahrnuje 30 obcí včetně Nového Města na Moravě a tvoří jej 55 katastrálních území. Úkolem ÚAP je zajistit a vyhodnotit hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy, které mají být řešeny v ÚPD a na jejich základě vypracovat rozbor udržitelného rozvoje území.