profil kontakty klienti zaměstnání EN
knesl kynčl architekti s.r.o.
+420 541 592 134
info@knesl-kyncl.com


sídlo, kancelář Brno:
Šumavská 416/15
602 00 Brno
[mapa]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
realizace
rodinné domy
bydlení
veřejné budovy
sportovní stavby
rekonstrukce
urbanismus
územní plány
veřejný prostor
interiér
soutěže
různé
00190 / městský úřad a sál v jeseníku
lokalita: Jeseník, Olomoucký kraj
klient: město Jeseník
soutěž: 2008–2009 (1. cena)
podlažní plocha: 7537 m2
rozloha: 0,83 ha


Soutěžní návrh zpracovává urbanisticko-architektonický návrh řešení novostavby centrálního městského úřadu a městského sálu mezi ulicemi Školní a Tovární v Jeseníku. Zvolené prostorové řešení vnáší jasný řád do dnes neutěšeného a chaotického místa. Celková koncepce je tvořena třemi hmotami odlišného charakteru – městský úřad na severu, vyhlídková věž na severozápadě a městský sál s kavárnou na jih – s předsazenou kolonádou, která doplňuje celkovou kompozici hmot kolem nově vytvořeného Radničního náměstí. Důraz je kladen na jednoduchost a čistotu výrazu staveb – působit by měly především světlo a stín vrhaný archetypálními objemy samotných domů. Tři hlavní hmoty jsou spojeny jednotným materiálem – bílou omítkou, která v kombinaci s dřevěnými výplněmi otvorů a obklady napomáhá jisté „bezvěkosti“ a trvanlivosti návrhu.
Návrh obsadil v soutěži první místo.